TREŠNJOBER PROGRAMI

Proleće 2022.

OSNOVNI PROGRAM

4 obroka (doručak, ručak i dve užine)
Radionice i aktivnosti (Sa decom oko sveta, Igre nekad i sad, Tradicija i običaji, Eko radionice, Kulinarske radionice, Psihološke radionice, Dramske radionice, Likovne radionice)
Projektno-istraživačke aktivnosti
Slobodne aktivnosti i igra
Školica sporta
(aktivnosti sa saradnikom za fizičko)
Škola lepog govora
(aktivnosti sa saradnikom logopedom i vaspitačem)
Cena programa: 30.800 dinara

KOMPLETAN PROGRAM

Osnovni program
Muzički svet
(aktivnosti sa saradnikom za muzičko)
Engleski jezik
(aktivnosti sa profesorom engleskog jezika)
Francuski jezik
(aktivnosti sa profesorom francuskog jezika)
Ritmika i ples
(aktivnosti sa saradnikom za ples)
Cena programa:  40.150 dinara

POLUDNEVNI BORAVAK

Prepodnevna smena
od 7h do 12h
Popodnevna smena
od 12h do 17h
Obroci (doručak+užina) Obroci (ručak+užina)
Radionice i aktivnosti (Sa decom oko sveta, Igre nekad i sad, Tradicija i običaji, Eko radionice, Kulinarske radionice, Psihološke radionice, Dramske radionice, Likovne radionice)
Projektno-istraživačke aktivnosti
Slobodne aktivnosti i igra
*Školica sporta, Škola lepog govora, Dodatni programi u zavisnosti od vremena boravka u vrtiću
Cena programa: 16.000 dinara

PRODUŽENI BORAVAK ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA

Prepodnevna smena
Popodnevna smena
Obroci (doručak+užina) Obroci (ručak+užina)
Izrada domaćih zadataka i vežbanja
Vežbe koncentracije i pažnje
Logopedske, jezičke, kreativne, misaone i psihološke radionice
Boravak i aktivnosti na otvorenom i slobodna igra
* Mogućnost organizovanja kurseva stranih jezika
* Mogućnost organizovanog prevoza
Cena programa: 19.600 dinara

SUPER VRTIĆ

Kompletan program
Pidžama Parti
Predstave
Posete muzejima, pozorištima, bioskopima…
Prolećni i jesenji izleti
Muzičke radionice (muzika i instrumenti, solo i horsko pevanje)
Montesori i NTC radionice
Matematičke mozgalice, vežbe pažnje i koncentracije
1 na 1 rad sa logopedom, defektologom i/ili pedagogom
Radionice za roditelje i savetovanje
*sadržajniji program sa individualizovanim pristupom, rad u manjim grupama
Cena programa: 53.100 dinara

PROGRAM ZA DECU KOJOJ JE POTREBNA DODATNA PODRŠKA U VASPITANJU I OBRAZOVANJU

Individualizovani pristup u radu sa detetom u grupi i socijalizacija
Individualni rad sa logopedom, defektologom, pedagogom, vaspitačem i ostalim saradnicima (muzičko, sport, ples)
Kreativne radionice
Kulinarske radionice
Savetovalište za roditelje
Cena programa: od 59.000 do 82.600 dinara

ČUVANJE NA SAT

Radnim danima posle 18h
Cena programa: 400 dinara po satu

NOĆENJE U VRTIĆU

Radnim danima ili vikendom od 21h-09h
Cena programa: 3.500 dinara

ORGANIZOVANI PREVOZ DECE

1 ili 2 smera
Cena programa: od 6.500 dinara do 14.000 dinara
*u odnosu na kilometražu