Mirjana Smiljanović

Vaspitač

O Mirjani Smiljanović

MirjanaSmiljanovicMirjana je u Trešnjober timu od 2006. godine. Usmerena je na rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta. Mirjana posebnu pažnju posvećuje uzajamnom poverenju, na osnovu koga vodi decu na put funkcionalnog mišljenja.