Marina Filipović

Medicinska sestra

O Marini Filipović

MarinaFilipovicMarina je u našem timu od samog početka rada Trešnjobera. Ona kaže da nema većeg zadovoljstva od srećnog i nasmejanog deteta, pa su sve njene aktivnosti na taj način i usmerene. Marina zna da se najlakše uči kroz igru i da je toplina prihvatnja osnova svakog odnosa.