Gorana Ilić

Profesor engleskog i francuskog jezika

O Gorani Ilić

GoranaIlicGorana je završila Filološki fakultet u Beogradu, profesor je francuskog i italijanskog jezika. U Trešnjoberu je od 2014. godine. Ona veruje da, uz nezaboravne melodije i raznolike aktivnosti i sadržaje, francuski jezik deci brzo postaje blizak i drag.