Naš tim

Glavom i bradom :)

Naš tim stalno raste. Ako ste stručni, vredni, pozitivni i spremni da rastete s nama, pošaljite svoj CV na posao@tresnjober.com.

Ljiljana Proković

Diplomirani specijalni pedagog

Ljiljana Proković je diplomirani specijalni pedagog. Osnivač je i direktor Predškolske ustanove Trešnjober. Svoju profesionalnu karijeru posvetila je pravilnom razvoju, odrastanju i sazrevanju dece, prvobitno kao direktor organizacije Prijatelji dece.

Gorana Ilić

Profesor engleskog i francuskog jezika

Gorana je završila Filološki fakultet u Beogradu, profesor je francuskog i italijanskog jezika. U Trešnjoberu je od 2014. godine. Ona veruje da, uz nezaboravne melodije i raznolike aktivnosti i sadržaje, francuski jezik deci brzo postaje blizak i drag.

Igor Buzganović

Stručni saradnik - Logoped

Igor je završio Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. U Trešnjoberu je angažovan kao stručni sradnik – logoped i stalni je deo našeg tima.

Mirjana Smiljanović

Vaspitač

Mirjana je u Trešnjober timu od 2006. godine. Usmerena je na rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta. Mirjana posebnu pažnju posvećuje uzajamnom poverenju, na osnovu koga vodi decu na put funkcionalnog mišljenja.

Marina Filipović

Medicinska sestra

Marina je u našem timu od samog početka rada Trešnjobera. Ona kaže da nema većeg zadovoljstva od srećnog i nasmejanog deteta, pa su sve njene aktivnosti na taj način i usmerene. Marina zna da se najlakše uči kroz igru i da je toplina prihvatnja osnova svakog odnosa.

Marija Petrović

Medicinska sestra

Marija je sa nama od prvih dana Trešnjobera. Oslanjajući se na toplinu i ljubav, koji doprinose emotivnom odrastanju, Marija i njene grupe napreduju iz dana u dan, a njena kreativnost u radu svima nam služi kao dobar primer.

Milana Kurbalija

Medicinska sestra

Milana je deo Trešnjober tima od septembra 2015.godine. Karakteriše je upornost, stabilnost i želja da deca, pre svega osete toplinu i prihvatanje. Smatra da je tamo gde se deca osećaju „kao kod kuće“, uvek prijatno i veselo i stoga aktivnosti koje obavlja sa decom odušu toplinom porodične atmosfere. Decu svakodnevno uči da se upornošću ostvaruju velike želje.

Nada Vasiljević

Vaspitač

Nada je od 2007. godine deo Trešnjobera. Svoju karijeru je posvetila radu sa decom trudeći se da usmeri svako dete da prepozna i razvije i svoje kreativne potencijale. Nada veruje da su uzajamno razumevanje i podrška osnov dobre komunikacije.