Naš tim

Glavom i bradom :)

Naš tim stalno raste. Ako ste stručni, vredni, pozitivni i spremni da rastete s nama, pošaljite svoj CV na posao@tresnjober.com.

Ljiljana Proković

Diplomirani specijalni pedagog

Ljiljana Proković je diplomirani specijalni pedagog. Osnivač je i direktor Predškolske ustanove Trešnjober. Svoju profesionalnu karijeru posvetila je pravilnom razvoju, odrastanju i sazrevanju dece, prvobitno kao direktor organizacije Prijatelji dece.

Gorana Ilić

Profesor engleskog i francuskog jezika

Gorana je završila Filološki fakultet u Beogradu, profesor je francuskog i italijanskog jezika. U Trešnjoberu je od 2014. godine. Ona veruje da, uz nezaboravne melodije i raznolike aktivnosti i sadržaje, francuski jezik deci brzo postaje blizak i drag.

Igor Buzganović

Stručni saradnik - Logoped

Igor je završio Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. U Trešnjoberu je angažovan kao stručni sradnik – logoped i stalni je deo našeg tima.

Mirjana Smiljanović

Vaspitač

Mirjana je u Trešnjober timu od 2006. godine. Usmerena je na rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta. Mirjana posebnu pažnju posvećuje uzajamnom poverenju, na osnovu koga vodi decu na put funkcionalnog mišljenja.

Milena Martinović

Vaspitač

Milena je u našem timu od 2015. godine. Kreativna, snalažljiva i radoznala svoj rad često prezentuje kroz radionice koje organizuje za decu upotrebljavajući najrazličitije materijale i tehnike.

Tamara Savković

Vaspitač

Tamara je u Trešnjoberu od septembra 2015 godine. Muzičko iskustvo i obrazovanje pomažu joj da rad sa decom upotpuni muzičkim radionicama, koje su sastavni deo Trešnjober programa. Pored muzike Tamara uživa da sa decom stvara pozorišne predstave, kreirajuću sama tekst, muziku i scenografiju.

Marina Filipović

Medicinska sestra

Marina je u našem timu od samog početka rada Trešnjobera. Ona kaže da nema većeg zadovoljstva od srećnog i nasmejanog deteta, pa su sve njene aktivnosti na taj način i usmerene. Marina zna da se najlakše uči kroz igru i da je toplina prihvatnja osnova svakog odnosa.

Marija Petrović

Medicinska sestra

Marija je sa nama od prvih dana Trešnjobera. Oslanjajući se na toplinu i ljubav, koji doprinose emotivnom odrastanju, Marija i njene grupe napreduju iz dana u dan, a njena kreativnost u radu svima nam služi kao dobar primer.