Milijana Lazarević

professional associate – pedagogue

O Milijani Lazarević

MiljanaLazarevicMilijana Lazarević je doktorand pedagogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a u našoj ustanovi je angažovana na poslovima stručnog saradnika – pedagoga. Teži da u saradnji sa decom, vaspitačima i roditeljima gradi program u čijem fokusu je razvoj dobrobiti svakog deteta koje boravi u ustanovi. Smatra da razvjanje kvalitetne inkluzivne prakse čini osnovu kvaliteta čitave ustanove, jer razlike koje postoje među decom, roditeljima i vaspitačima (jezičke, kulturne, u interesovanjima, potencijalima itd.) predstavljaju priliku za bogaćenje iskustava svih aktera vaspitno – obrazovnog procesa.