Ljiljana Todorović

Profesionalni stručni saradnik - Pedagog

Ljiljana Todorović

ljiljanatodorovicLjiljana Todorović je angažovana na poslovima stručnog saradnika – pedagoga u našoj ustanovi. Završila je osnovne studije Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a zatim i master iz oblasti obrazovnih nauka na univerzitetu u Luvenu, u Belgiji. Posvećena je kreiranju i prilagođavanju obrazovnih programa i aktivnosti dečijim potrebama i interesovanjima, sa ciljem ostvarivanja potencijala svakog deteta u našoj ustanovi.