Sve o našem vrtiću

Od 2001.

O nama

Predškolsku ustanovu “Trešnjober”, verifikovanu od strane Ministarstva prosvete, osnovala je Ljiljana Proković, diplomirani specijalni pedagog, davne 2001. godine. Od dana osnivanja pa do danas vodi nas ideja da kao partneri porodice doprinesemo ne samo razvoju i napredovanju dece, već da postanemo važan deo detinjstva svakog deteta koje u našoj ustanovi boravi, te da nas se naša deca sa radošću sećaju i da nam se sa radošću vraćaju čak i kada odrastu i otisnu se u život.
Sedište naše ustanove je u Beogradu, u ulici Đorđa Vajferta 37, na opštini Vračar – Vrtić Trešnjober Vračar. Posedujemo još tri objekta – na opštini  Zvezdara, u ulici Braće Ribnikar 16 – Vrtić Trešnjober Zvezdara; na opštini Zemun (naselje Altina), u ulici Slobodana Đurića 1v – Vrtić Trešnjober Altina; u naselju Galenika, u ulici Batajnički drum 1 – Vrtić Trešnjober Galenika i uskoro nas očekuje otvaranje novog vrtića u nasleju Batajnica, u ulici Majora Zorana Radosavljevića 317B – Vrtić Trešnjober Batajnica.
U svim našim objektima realizuju se programi za sledeće uzraste:
– Jasle – za decu uzrasta od 1 do 3 godine
– Vrtić – za decu uzrasta od 3 do 5,5 godina
– Pripremni predškolski program – za decu uzrasta od 5,5 do 7 godna

Prilikom formiranja grupa poštuju se normativi propisani Zakonom, te uz rad u malim grupama i negovanje individualizovanog pristupa u radu sa decom, postižemo da deca lako prođu kroz proces adaptacije na vrtić i da sa radošću borave u njemu.

U Trešnjoberu se igrajući slušamo, čujemo, radujemo, upoznajemo, prepoznajemo, saznajemo, stvaramo. Programi koji se u ustanovi realizuju prate Osnove predškolskog programa i organizovani su u tri međusobno povezane celine:

 1. Program nege i vaspitanja dece od 1 do 3 godine
 2. Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5,5 godina
 3. Pripremni predškolski program dece uzrasta od 5,5 do 7 godina

U radu sa decom opredeljeni smo za primenu Modela A koji gravitira otvorenom sistemu vaspitanja i akcionom razvijanju programa zavisno od interesovanja dece. Vaspitači i deca naše ustanove imaju slobodu da se u radu vode tematskim planiranjem, ili projektnim učenjem, u zavisnosti od njihovih afiniteta. Za razliku od tradicionalnog pristupa u kome centralnu ulogu u planiranju i realizaciji aktivnosti ima vaspitač, tematsko planiranje i projektno učenje zasnovani su na uvažavanju interesovanja i potreba dece, te njihovog aktivnog učešća u svim etapama vaspitno-obrazovnog rada (planiranje, priprema, realizacija i evaluacija).

Na svim pomenutim nivoima vaspitno-obrazovnog procesa (jasle, vrtić, pripremni predškolski program) realizuju se, kroz radioničarski rad i aktivnosti koje su prilagođene uzrastu i potencijalima dece, sledeći projekti na nivou svih vaspitno-obrazovnih grupa:

 • škola lepog govora – u kojoj smo usmereni na podsticanje harmonije misli, osećanja i govora, negovanje stvaralačkog mišljenja, razvijanje sposobnosti slušanja, posmatranja, imaginacije;
 • škola lepog ponašanja – u kojoj negujemo lepe manire, podstičemo samopouzdanje i razvijamo empatiju;
 • školica sporta – koju realizujemo u saradnji sa saradnikom za fizičko vaspitanje, a čiji je osnovni cilj razvoj motoričkih sposobnosti, sportskog duha i saradnje.

Specijalizovani programi koji se realizuju u vrtićkim i grupama pripremnog predškolskog programa su:

 • Program učenja engleskog jezika
 • Program učenja francuskog jezika
 • Kurs plesa i ritmike
 • Kurs karatea
 • Školica košarke
 • Školica tenisa i
 • Školica plivanja

Povremene i prigodne programe koje organizujemo svake godine čine:

– edukativni izleti, zimovanja, letovanja

– pijama party – kada deca spavaju u vrtiću i uz žurku, noćni bioskop i mnoga druga iznenađenja jačaju postojeće i grade nove odnose sa drugarima i vaspitačima

– pozorišne predstave, maskembali

– završne priredbe kada u čast naših predškolaca igramo, pevamo, glumimo, slikamo i delimo sa roditeljima delić atmosfere koja kod nas vlada tokom čitave godine

Naslanjajući se na Model A i poštujući holistički pristup u sagledavanju učenja i razvoja dece, u našoj ustanovi se razvija program usmeren na odnose, za razliku od dominantnih predškolskih programa zasnovanih na razvojno primerenoj praksi. Tokom svih ovih godina prakse, a uz kontinuirano usavršavanje i istraživanje različitih teorijskih shvatanja deteta, detinjstva i predškolskog vaspitanja, razvijali smo pristup u radu sa decom koji je zasnovan na sledećim osnovama:

Kako doživljavamo dete?

Mi dete doživljavamo kao kompetentno biće i aktivnog učesnika sopstvenog obrazovanja, koji ima kapacitete, ali i prava da ravnopravno sa odraslima učestvuje u odlučivanju o tome šta će učiti i na koji način će se uključiti u proces življenja u vrtiću.

Koja je ulogu vaspitača?

Vaspitači za nas predstavljaju dušu svake ustanove i od njihovog razumevanja detinjstva i predškolskog vaspitanja i obrazovanja zavisi i kvalitet same vaspitno-obrazovne prakse. Naši vaspitači imaju visok stepen autonomije u radu, ali i veliku podršku stručnih saradnika i ustanove, u cilju njihovog stručnog usavršavanja. Podstičemo vaspitače da se u radu vode istraživačkim pristupom, te da unapređenje vlastite prakse zasnivaju na njenom kritičkom preispitivanju, a ne na gotovim rešenjima iz udžbenika, priručnika, metodika…

Inkluzivna praksa i poštovanje različitosti

Kada mi u “Trešnjoberu” promišljamo o inkluziji, mi je ne doživljavamo kao zakonsku obavezu ustanove, već upravo kao pravo svakog deteta, ali i svakog roditelja i vaspitača da se razlikuje i da se u toj svojoj različitosti oseća dobro. Većina inkluzivnih programa se zasniva na tezi da smo svi jednaki, jer imamo iste potrebe, samo su putevi njihovog ostvarivanja možda drugačiji. Mi poštujemo ovu tezu, ali idemo i korak dalje, jer ne smatramo da smo svi jednaki, već da smo svi jednako različiti i da nas upravo to jednako pravo da se razlikujemo sve zajedno obogaćuje. Razlike u kulturnom kapitalu koji deca donose iz svojih porodica i zajednica u kojima žive nisu osnov za diksriminaciju ili ujednačavanje već se razvijanje socijalnog kapitala kroz interakcije i umrežavanje, građenjem odnosa pripadanja i prihvatanja. Kako to postižemo? Tako što ne kreiramo programe ZA decu, već ih kreiramo SA decom i u našoj ustanovi svako dete ima jednako vredan glas i pravo da učestvuje u odabiru tema, sadržaja, načina rada… Kada se svako od nas oseća ravnopravnim, jer je njegovo mišljenje poštovano, onda nema ni potrebu da se prema drugima odnosi sa nepoštovanjem.

Partnerstvo sa porodicom i lokalnom zajednicom

Naša ustanova usmerena je na razvijanje poverenja između porodice, vrtića i lokalne zajednice, i to kroz zajedničke aktivnosti u kojima se osnažuju kapaciteti porodice za obavljanje značajne funkcije – vaspitanja deteta, ali i kroz zajedničke aktivnosti koje imaju za cilj obezbeđivanje životnog iskustava dece u različitim socijalnim okruženjima. Roditelji u našoj ustanovi su, pored dece i vaspitača, jednako važni akteri vaspitno-obrazovnog procesa, jer od kvaliteta odnosa koji ustanova sa njima gradi značajno zavisi i kvalitet odnosa sa samom decom. Roditelji u ustanovu dolaze sa različitim očekivanjima, potrebama, predubeđenjima, a naš je zadatak da inforimisanjem, uključivanjem i zajedničkim delovanjem doprinesemo da osnovu jednog ovako kompleksnog odnosa, kakav je odnos vrtića i porodice, čini poverenje i uzajamno razumevanje.

Batajnica, Majora Zorana Radosavljevića 317B

altina11

Trešnjober Batajnica prostire se na 700m2 novog, visokofunkcionalnog, namenski građenog prostora, uređenog po najvišim svetskim standardima. Kompletan objekat je savremenog dizajna. Prateći dečije potrebe i interesovanja, kreiran je ambijent koji se oslanja na savremen i otvoren pristup predškolskom obrazovanju i vaspitanju dece. Sve prostorije su prostrane, sa prirodnim osvetljenjem i ventilacijom, a za opremanje su korišćeni najkvalitetniji materijali, koji podstičuu energetsku efikasnost i održivost.

Vrtić Trešnjober Batajnica poseduje veliko dvorište, prilagođeno aktivnostima dece na otvorenom prostoru. U neposrednoj blizini je i bazen namenjen vrtićkim grupama.

UPIS U TOKU!

Početak rada – 1. septembar 2020. godine.

Upis uz subvencije Grada Beograda

Tel: 065/ 244 82 84, 064/ 335 36 84

Galenika, Batajnički drum 1

vrtic galenika

 

Na 350 kvm novoadaptiranog i modernog prostora, nalaze se sobe prilagođene boravku dece uzrasta od 1 do 7 godina. Prostor je ispunjen svetlošću i prilagođen slobodnom i stimulativnom odrastanju dece predškolskog uzrasta. Odlikuju ga PVC podovi, LED rasveta, centralno grejanje, ventilacija i klimatizacija, lift, parking i dvorište od 350kvm, namenjeno zdravom i istraživačkom boravku dece na svežem vazduhu. Sobe čine didaktičke celine, centri interesovanja, prostor za igru, pripremni predčkolski program, grupne i individualne aktivnosti, dečji toaleti, uslužna kuhinja i pregršt igračaka, konstruktora, knjiga i drugih didaktičkih sredstava.

Tel: 011 344 1767, 065 244 8286

Vračar, Đorđa Vajferta 37

vracar

Predškolska ustanova Trešnjober osnovana je 2001. godine. Sedište Trešnjobera je u Beograduna u ulici Đorđa Vajferta 37 na Vračaru. Trešnjober Vračar se nalazi u novoadaptiranom prostoru od oko 500m² opremljenom po najsavremenijim standardima (tehnologije obnovljive energije i održivog razvoja) u potpunosti pralagođenim dečjim potrebama. Trešnjober Vračar poseduje sopstveni vrt od 5 ari. Postoji organizovan prevoz dece.

Tel: 011/308 50 78, 065/244 82 84

Altina, Slobodana Đurića 1v

altina11

Trešnjober Altina se nalazi u ulici Slobodana Đurića 1/v u zgradi građenoj po najvišim standardima unutrašnjeg  dizajna (PVC podovi, LED rasveta).  Poseduje prelepo dvorište koje se prostire na 15 ari, veliku fiskulturnu salu i igraonicu. Trešnjober Altina je najveći privatni vrtić kod nas.

Tel: 011/407 64 56, 065/244 82 83

Zvezdara, Braće Ribnikara 16

Untitled-1

Trešnjober Zvezdara se nalazi u ulici Braće Ribnikara 16. Prostor je adekvatno opremljen po svim standardima oslanjajući se na potrebe dece i namenjen je za boravak dece uzrasta od 1 godine do polaska u školu. U sklopu prostora je i zasebno dvorište, a u neposrednoj blizini vrtića nalazi se park. Postoji organizovan prevoz dece.

Tel: 011/ 344 17 67, 065/244 82 84